Definicions Català

  • Ambient alegre i sorollós produït per molta gent reunida: la festa tenia molta animació.
  • Ardor, energia que es posa en la realització d'una acció, en un comportament, etc: parlaven amb molta animació. sin:  entusiasme
  • Tècnica fotogràfica que consisteix a fotografiar una sèrie de figures, generalment dibuixades o modelades, amb petits canvis de posició, per causar la impressió de moviment quan es projectin de manera continuada i a certa velocitat: el cinema d'animació està en constant evolució.