Definicions Català

  • Desitjar de manera intensa i ansiosa alguna cosa: estant pres, anhelava la llibertat.
  • Respirar amb dificultat.