Definicions Català

  • Part d'un pla o espai limitat per dues línies que procedeixen d'un mateix punt: els tres angles d'un triangle angle agut Angle que té menys de 90 graus. angle obtús Angle que té més de 90 graus. angle recte Angle que té 90 graus.
  • Lloc on s'uneixen dues superfícies: els angles d'una taula; els angles de l'habitació necessiten punts de llum.
  • Part visible d'un objecte, d'un espai, etc., considerat en relació amb la posició de qui el mira: busca un bon angle per fer una foto.