Definicions Català

  • Pèrdua total o parcial de la sensibilitat o del coneixement com a conseqüència d'una malaltia, d'un traumatisme o per l'efecte d'una substància química: l'anestèsia és necessària per fer les operacions sense dolor.
  • Substància química que provoca aquesta pèrdua temporal de la sensibilitat o del coneixement.
  • medicina De l'anestèsia o que hi té relació.
  • medicina Fàrmac que fa possible l'anestèsia.