Definicions Català

  • D'Andalusia o que té relació amb aquesta comunitat autònoma, amb els seus habitants o amb la seva parla.
  • Persona que és d'Andalusia o que hi viu.
  • Dialecte de l'espanyol que es parla a Andalusia.