Definicions Català

  • Disciplina que estudia l'estructura, la forma i les relacions de les diverses parts del cos dels éssers vius: anatomia humana; anatomia vegetal; anatomia animal.
  • Forma o aspecte exterior del cos d'un ésser viu: saps descriure l'anatomia del gat?
  • Anàlisi i estudi de les diverses parts que conformen un assumpte o un problema: determinar l'anatomia d'un problema tècnic.
  • De l'anatomia o que té relació amb aquesta ciència: el forense va començar fent una descripció anatòmica del cadàver.
  • [objecte] Que s'adapta o s'ajusta perfectament a la forma del cos humà o a alguna de les seves parts per tal de proporcionar una major seguretat o comoditat: cadira anatòmica; calçat anatòmic.