Definicions Català

  • Examinar una cosa separant les parts que la formen: volem fer analitzar la substància. sin:  estudiar,  examinar