Definicions Català

  • Fet d’anar a un lloc: l'anada es farà en tren i la tornada en autocar.
  • Sortida a un lloc: hem organitzat una anada a la platja. sin:  excursió