Definicions Català

  • Recipient generalment alt, cilíndric, de vidre o de plàstic, amb el coll llarg i estret, que es fa servir per contenir líquids. sin:  botella
  • Contingut d’una ampolla: beure's una ampolla de cervesa. sin:  botella