Definicions Català

  • Extensió o espai m´és gran que el normal: l'avinguda destaca per la seva amplitud. sin:  grandària