Definicions Català

  • Augmentar la mida, la intensitat o la duració d'una cosa: ampliar un jardí; ampliar un termini.