Definicions Català

  • En una superfície, mida frontal i horitzontal considerada de dreta a esquerra o a l'inrevés: augmentar l'amplada d'una carretera. sin:  amplària,  ample
  • Mida més petita de les dues que formen una superfície generalment rectangular: en una figura geomètrica l'amplada s'oposa a la llargada. sin:  amplària
  • Superfície que ocupa alguna cosa: les platges d'aquesta costa tenen una amplada considerable. sin:  amplària,  extensió