Definicions Català

  • Afecte intens que se sent per una persona, un animal, una cosa o una idea: amor paternal; amor a l'art; amor pels gats.
  • Sentiment intens d'atracció sexual i emocional que es té per una persona: l'amistat es va convertir en amor i van decidir casar-se.
  • Afició apassionada per una cosa: la seva vida estava marcada per l'amor als cotxes de carreres.
  • Persona, animal o cosa que és objecte d'un d'aquests sentiments: els seus fills són el seu amor. sin:  estimat
  • amors  Vida amorosa, relacions o aventures amoroses: els amors d'un seductor; amors de joventut.