Definicions Català

  • Peça de vestir, generalment per a home, que cobreix el tronc fins més avall de la cintura, amb mànigues, oberta per davant i amb botons. sin:  jaqueta
  • D'Amèrica o que té relació amb aquest continent o amb els seus habitants.
  • Dels Estats Units d'Amèrica del Nord o que té relació amb aquest país.
  • Persona que ha nascut al continent americà o que hi viu.
  • Persona que ha nascut als Estats Units d'Amèrica del Nord o que hi viu.