Definicions Català

  • Posar en un lloc secret perquè no sigui visible ni fàcil de trobar: acostumava a amagar els diners entre els llibres de la biblioteca; el nen s'havia amagat dins de l'armari. sin:  ocultar
  • Col·locar o estar situat de manera que alguna cosa en dificulti o en tapi la vista: el quadre amaga la caixa forta; la cabana s'amaga dins d'un bosc espès.
  • No manifestar una opinió, un fet, etc., o fer els possibles perquè no es conegui: amagar la veritat dels fets; es comporta així per amagar la por que té. sin:  ocultar