Definicions Català

  • Que no es pot veure perquè està ocult o en un lloc poc habitual. sin:  ocult