Definicions Català

  • Persona que rep ensenyament i estudia en un centre acadèmic: la classe té vint-i-cinc alumnes. sin:  estudiant
  • Persona que rep educació o coneixements d'una altra: molts escriptors novells es consideren alumnes d'un altre escriptor. sin:  deixeble