Definicions Català

  • Possibilitat d'escollir entre opcions o solucions diferents: he d'anar a treballar, no tinc alternativa.
  • Opció o solució que es pot triar entre d'altres: si no podem tenir fills, tenim l'alternativa d'adoptar-ne.
  • Cerimònia on un matador de toros autoritza un matador de jònecs perquè actuï en lloc seu i esdevingui, per tant, també un matador de toros.
  • Que es fa, es diu o s'esdevé amb alternació successiva: heu de respondre tots dos, però de manera alternativa.
  • [opció, solució] Que pot substituir una altra opció o solució semblant o diferent: si fallem farem servir una estratègia alternativa.
  • [manifestació cultural o artística] Que s'oposa a allò que és convencional o establert i es presenta com a opció nova i diferent: teatre alternatiu; cinema alternatiu.