Definicions Català

  • Successió alternativa de diferents fets que succeeixen amb regularitat: l'alternança de partits en el govern.