Definicions Català

  • Canvi en les característiques, l'essència o la forma d'una cosa: l'alteració de l'ordre públic.