Definicions Català

  • Fer anar algú o col.locar alguna cosa lluny o més lluny d'on era: allunya els gossos, que em fan por; li agrada veure com s'allunyen els trens. sin:  apartar
  • Oblidar, treure del pensament alguna cosa: allunya de tu aquests pensaments; allunya't els temors innecessaris.
  • allunyar-se  Distanciar-se progressivament d'algú o d'alguna cosa: ens estem allunyant i cada cop ens truquem menys. sin:  apartar-se