Definicions Català

  • Donar alberg o allotjament a algú o viure algú en un lloc que no és casa seva: allotjaré uns amics durant les vacances; es van allotjar en el millor hotel de la ciutat. sin:  albergar,  aposentar,  emparar
  • allotjar-se  Fer-se lloc i quedar-se una cosa a l'interior d'una altra: allotjar-se un roc en una esquerda de la muntanya.