Definicions Català

  • Disminuir la càrrega d'un vaixell, d'un vehicle, etc: aviat arribarem a port i podrem alleujar la nau.
  • Fer més lleu, més suportable un patiment físic o moral, un treball o un perill: alleujar un sofriment; alleujar-se un malalt. sin:  alleugerir