Definicions Català

  • Disminució d'una càrrega o d'un pes: l'alleujament d'un vaixell de càrrega.
  • Millora d'un malalt, d'un mal: el malalt es recupera i per tant hi ha esperances d'alleujament.