Definicions Català

  • Fer més lleuger algú o alguna cosa disminuint el pes o la càrrega que suporta: alleugerir un animal de càrrega; alleugerir una motxilla.
  • Fes més lleu, més suportable un patiment físic o moral, un treball o un perill: has de distreure't per alleugerir la pena; alleugereix-te de feina i viuràs millor. sin:  alleujar,  atenuar,  calmar
  • Fer més ràpid o més viu un moviment o una acció: fem tard, haurem d'alleugerir el pas. sin:  accelerar,  apressar
  • alleugerir-se  Desprendre's d'alguna cosa, especialment per estar més còmode: alleugerir-se de roba.