تعاریف کاتالان

  • Fer més llarg o esdevenir més llarg en l'espai o en el temps: he allargat els pantalons i semblen nous; la nostra conversa es va allargar fins a la nit; els dies s'allarguen. sin:  prolongar
  • Augmentar o fer que duri més: pots allargar la salsa afegint-hi aigua; m'agradaria poder allargar aquesta visita.
  • Donar un objecte a qui és a una certa distància estenent el braç, etc: allarga'm l'amanida, si et plau.
  • Estendre o estirar, especialment un membre: si allargues els braços arribaràs a aquella branca.
  • Durar una cosa que es va consumint: el vi allargarà per a tot el dinar.
  • Fer arribar a una distància major o menor el projectil llançat: una escopeta que allarga molt.
  • allargar-se  Esdevenir llarg amb excés: allargar-se una discussió; t'allargues massa, deixa-ho córrer.