Definicions Català

  • Acció de subministrar les substàncies nutritives que necessita l'organisme per funcionar i desenvolupar-se: l'alimentació dels animals d'una granja. sin:  nutrició
  • Conjunt de coses que es prenen o que serveixen com a aliment: els entesos diuen que l'alimentació com més variada millor.
  • Comerç i indústria de productes alimentaris: treballar en l'alimentació.
  • Acció de subministrar el que és necessari perquè un mecanisme, un sistema o un procés funcioni: l'alimentació de la caldera.