Definicions Català

  • Substància que proporciona als éssers vius les matèries i l'energia necessàries per viure i per desenvolupar-se: la manca total d'aliment causa la mort dels éssers vius. sin:  menjar,  nodriment
  • Allò que manté l'activitat d'un fenomen: el carbó era l'aliment de les antigues locomotores.
  • Allò que és capaç de desenvolupar o reforçar una idea o un sentiment: l'odi és l'aliment de moltes guerres.