Definicions Català

  • En aquell moment: aleshores jo no tenia diners i vaig haver de demanar un préstec; vam entrar al cotxe, aleshores vam sentir l'explosió. sin:  llavors
  • En aquest cas, si és així: dius que t'ha agradat el regal, aleshores per què plores? sin:  llavors