Definicions Català

  • Alteració o pèrdua de la tranquil·litat, del silenci o de l'ordre. sin:  avalot