Definicions Català

  • Persona que presideix un ajuntament i és la màxima autoritat d'un municipi. sin:  batlle