Definicions Català

  • Moviment de baix a dalt: l'alçada de les veles és una operació complicada. sin:  aixecament,  elevació
  • Mida d'un cos en direcció vertical, especialment d'una persona o d'una bèstia: l'alçada d'una torre; hi ha atraccions on no es pot pujar sino es té una alçada de més d'un metre. sin:  alçària,  estatura