Definicions Català

  • Que té poc marge de diferència: el resultat dels partits en les eleccions ha estat molt ajustat.