Definicions Català

  • Adaptar perfectament una cosa a una altra: si el vestit li és gran el podem ajustar; el calaix de la taula no ajusta.
  • Posar una cosa d'acord o en relació amb una altra: has d'ajustar el teu comportament a les normes; el pis s'ajusta a les nostres necessitats.
  • Acordar les condicions d'un contracte, d'una transacció: ajustar un matrimoni; ajustar el preu d'una cosa.
  • Deixar gairebé tancats però no del tot, una porta, uns finestrons o una finestra: quan te'n vagis ajusta la porta, per favor.