Definicions Català

  • Abaixar o inclinar el cap o una altra part del cos: els més alts haureu d'ajupir el cap. sin:  acotar
  • Atrapar entre dues coses que s'ajunten, especialment quan fa mal: la porta li ha ajupit els dits; vigila o t'ajupiràs els dits quan tanquis el calaix.
  • ajupir-se  Humiliar-se, mantenir-se en una actitud servicial davant d'algú o d'alguna cosa: són uns homes orgullosos que no s'ajupen davant de res ni de ningú. sin:  abaixar-se,  agemolir-se