Definicions Català

  • Edifici on es troben els serveis de l'administració municipal. sin:  casa consistorial,  casa de la vila
  • Corporació pública, integrada per l'alcalde i els regidors, que s'encarrega d'administrar i governar un poble o una ciutat. sin:  consistori