Definicions Català

  • Persona que ajuda en un treball o en una professió a una altra que generalment té més formació o més categoria: fa d'ajudanta de cuina; és el nou ajudant del taller. sin:  auxiliar