Definicions Català

  • Fet d'ajudar, de donar assistència o suport a algú: demanar ajuda en cas de perill; agrair l'ajuda d'algú. sin:  ajut,  col·laboració
  • Persona o cosa que ajuda o que serveix per ajudar: quan els pares són molt grans, els fills són una ajuda.
  • Suport econòmic que es dóna a algú: sol·licitar una ajuda per invalidesa.
  • Medicament líquid que s'introdueix al cos a través de l'anus: prendre una ajuda. sin:  ènema