Definicions Català

  • Líquid sense olor, color ni sabor que es troba a la natura en estat més o menys pur formant els rius, els llacs i els mars: les molècules d'aigua estan formades per dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen aigua destil·lada Aigua molt pura que s'obté per destil·lació i que no conté sals. aigua destil·lada Aigua molt pura que s'obté per destil·lació i no conté sals. aigua dolça Aigua que no té sal, com la de la pluja o la dels rius i els estanys, en contraposició a la del mar. aigua mineral Aigua que procedeix d'una font i que conté substàncies minerals dissoltes. aigua salada Aigua que té sal, com la del mar. aigua termal Aigua que brolla de la terra calenta. aigües residuals Aigües que procedeixen d'habitatges, ciutats o zones industrials i que són brutes.
  • Líquid que s'obté barrejant o dissolvent amb aigua substàncies tretes de determinades fruites, plantes o flors. aigua de colònia Líquid d'olor agradable fet amb aigua, alcohol i essències de flors o fruites.
  • Pluja: aquest hivern ha caigut molta aigua.
  • Mar o corrent d'aigua natural (riu, riera, torrent, etc.). aigües internacionals a) Espais marítims no sotmesos a la sobirania de cap estat. b) Espai marítim sotmès a la sobirania d'un estat.
  • Líquid orgànic que s'expulsa del cos (saliva, suor, orina, etc.).
  • Suc de certes fruites: beure aigua de coco.
  • aigües  Reflexos, brillantor de les pedres precioses, especialment del diamant: el diamant fa moltes aigües.