Definicions Català

  • Sostenir o subjectar algú o alguna cosa perquè no caigui: aquestes columnes aguanten tot l'edifici.
  • Resistir, suportar alguna cosa d'una manera determinada: aguanto molt malament la calor; els seus arguments no s'aguanten.
  • Contenir o detenir alguna cosa, posar-hi límits: aguantar les respiració.
  • aguantar-se  Mantenir-se en la seva posició: les parets no s'aguanten; diu que es mareja i que no s'aguanta dreta.
  • Conformar-se amb allò que passa o amb allò que es té, encara que no sigui el que es vol: si no t'agrada el dinar, t'aguantes.