Definicions Català

  • Unió de coses o de persones que tenen alguna característica comuna: l'agrupació dels nens es farà per edats. sin:  agrupament
  • Conjunt de persones o d'organismes que s'agrupen amb una finalitat: hem creat una agrupació d'actors amateurs. sin:  associació