Definicions Català

  • Llançar-se amb violència contra una persona o una cosa per fer-li mal o derrotar-la: els lladres han agredit un policia. sin:  atacar,  escometre
  • Criticar amb força una persona, una organització o una idea: ha escrit un article que agredeix els ecologistes.
  • Actuar, una malaltia o una substància química, sobre alguna cosa, destruint-la o fent-la malbé: el tabac agredeix els pulmons.