Definicions Català

  • Sentiment de qui reconeix i correspon a les atencions rebudes: volem manifestar un profund agraïment als qui ens heu ajudat. sin:  gratitud