Definicions Català

  • Que té relació amb l'agricultura, amb els pagesos o amb les seves terres: el mercat dels productes agraris; la reforma agrària. sin:  agrícola