Definicions Català

  • Vuitè mes de l'any: el mes d'agost té 31 dies; la majoria de la gent fa les vacances durant el mes d'agost.