Definicions Català

  • Persona que treballa en una agència oferint determinats serveis: és agent de viatges.
  • Persona que ven o gestiona alguna cosa en nom d'una altra a la qual representa: té tants negocis que ha contractat dos agents.
  • Persona que fa una tasca o una activitat determinada a compte per a un govern o per a una organització: els agents fiscals treballen a Hisenda.
  • Persona que vetlla per la seguretat pública i pel compliment de les lleis: s'han presentat dos agents de policia al lloc dels fets.
  • Persona o cosa que té poder per produir un efecte: la pluja i altres agents naturals erosionen el paisatge.
  • gramàtica Paraula o sintagma que designa la persona o la cosa que realitza l'acció expressada pel verb: el subjecte agent d'una oració.