Definicions Català

  • Resistir amb coratge una situació: afrontar una malaltia; afrontar els problemes.
  • Posar cara a cara dues persones que es contradiuen per esbrinar la veritat: l'advocat ha afrontat els dos testimonis. sin:  acarar,  confrontar
  • Fer un afront, deshonrar. sin:  insultar,  ofendre
  • Ser contigu un terreny, un camp, etc., a un altre o a d'altres: la nostra masia afronta amb la d'en Josep. sin:  limitar