Definicions Català

  • Insult o ofensa amb què es mostra poca estimació a una persona i es dubta de la seva honradesa o del seu honor: altres vegades l'havien criticat però mai no havia patit un afront semblant. sin:  greuge,  ultratge