Definicions Català

  • Pena profunda, abatiment: comprenem l'aflicció de la família afectada. sin:  tristesa