Definicions Català

  • Expressió amb què es declara com a certa o vertadera una cosa: no t'he fet una pregunta, he fet una afirmació.
  • Expressió o gest per dir que sí.